Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Πρόσκληση Δ.Σ 14/12 στο Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 14η Δεκεμβρίου 2012 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18.30΄ πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση της 10/2012 μελέτης της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Λεβαδέων με τίτλο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ". {Εισηγητής: Ν. Παπαδρόσος}
Θέμα 2ο: Έγκριση της 9/2012 μελέτης της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Λεβαδέων με τίτλο "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΖΕΜΕΝΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ". {Εισηγητής: Ν. Παπαδρόσος}
Θέμα 3ο: Άνοιγμα έντοκων λογαριασμών όψεως προς διασφάλιση της καταβολής των αποδοχών των δημοτικών υπαλλήλων. {Εισηγητής: Γ. Γαμβρίλης}
Θέμα 4ο: Υποβολή αίτησης για επιμήκυνση αποπληρωμής δανείων από το Τ.Π. & Δ. {Εισηγητής: Γ. Γαμβρίλης}
Θέμα 5ο: Επέκταση συμβάσεων με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 6ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 20.123,62 € του ΥΠΕΣ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. {Εισηγητής: Γ. Γαμβρίλης}
Θέμα 7ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 177,98 € του ΥΠΕΣ από πρόστιμα ΚΟΚ. {Εισηγητής: Γ. Γαμβρίλης}
Θέμα 8ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 116.039,00 € του ΥΠΕΚΑ για το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥΜΠΡΗ, ΚΟΥΤΠΟΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ-Α-Α" {Εισηγητής: Γ. Γαμβρίλης}
Θέμα 9ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 6.692,51 € του ΥΠΕΣ για κάλυψη δαπανών μεταφορά μαθητών και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 10ο: Ανακατανομή ΣΑΤΑ 2009 του τέως Δήμου Αράχωβας και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 11ο: Αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2012 με ποσό 45.000,00 € για δαπάνες ΕΥΔΑΠ. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 12ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου με ποσό 13.056,45 € για οικονομική τακτοποίηση του έργου "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ". {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 13ο: Καθορισμός τελών καθαριότητας στην εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. για την αποκομιδή αστικών απορριμμάτων του εργοστασίου. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 14ο: Έγκριση σχεδίου-δράσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό. {Εισηγητής: Ιω. Μίχος}
Θέμα 15ο: Αίτημα για ενίσχυση του Δήμου με προσωπικό. {Εισηγητής: Χ. Ληξουριώτης}
Θέμα 16ο: Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης. {Εισηγητής: Λένα Σύρου}
Θέμα 17ο: Εξέταση απόφασης συμβουλίου τοπικής κοινότητας Στειρίου για μετονομασία του Δήμου. {Εισηγητής: Γεώργιος Χήνας}
Θέμα 18ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου με ποσό 21.000,00 € για συντήρηση και επισκευή γεώτρησης στη Δ.Ε. Διστόμου. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 19ο: Διεξαγωγή προγράμματος για την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου με πσσό 3.000,00 € για το έτος 2012. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 20ο: Παραλείψεις στον υπολογισμό ΤΑΠ. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 21ο: Εξέταση αιτήσεως της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. για συμψηφισμό από οφειλές ΤΑΠ της εταιρείας προς το Δήμο με οφειλές του Δήμου προς την εταιρεία για το νερό της Αντίκυρας και της Παραλίας Διστόμου. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 22ο: Λήψη απόφασης περί μη αποστολής στοιχείων από τη Δνση Προσωπικού του Δήμου για την εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας. {Εισηγητής: Λ. Ζάκκας}
Θέμα 23ο: Εξέταση καταγγελίας Α.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ {Εισηγητής: Α.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ}
Θέμα 24ο: Απαντήσεις-ενημερώσεις Δημοτικών Συμβούλων {Εισηγητής: }
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ληξουριώτης Χαράλαμπος Φ.