Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στο Δίστομο, θα συγκληθεί η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Νόμου 3852/2010

  1. Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης για το στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας .
                             
                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                          ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ