Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στο Δήμο Δ.Α.Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                            
Ημερ. 12-7-2011                                      Αρ. Πρωτ. 5509

                                                                   Προς: 1. Παναγιούλα Λουκά
                                                                              2. Στέφανο Παπαιωάννου
                                                                              3. Γεώργιο Μπεζεντές
                                                                              4. Χαρίκλεια Τρομπούκη
                                                                              5. Νικόλαο Δημάκας
                                                                              6. Ιωάννη Πάστρα
                                                                     Κοιν. Γραφείο Δημάρχου
                            
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα στο Δίστομο την 18 Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων προϋπολογισμού 2011
2. Ψήφιση προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης
3. Ψήφιση πίστωσης πάγιας προκαταβολής
4. Ψήφιση πίστωσης συνδρομών της διαδικτυακής εφαρμογής της Δήμος ΝΕΤ
5. Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες ποιοτικού ελέγχου πόσιμου νερού
6. Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή προμήθειας επίπλων γραφείου
7. Ψήφιση πίστωσης δαπάνης για αξιοποίηση εγκαταστάσεων –έργα βελτίωσης των υπαρχόντων (Κλειστό Γυμναστήριο Κοινότητας Αντίκυρας, επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ)
8. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού 2011 ακυρωμένων ενταλμάτων Αντίκυρας.
9. Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή ενοικίου ΚΕΠ Αντικύρας (1-1/31-5-2011)
10.Ψήφιση πιστώσεως ακυρωμένων ενταλμάτων Αράχωβας.
11.Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή πρασίνου κήπων και κηπαρίων
12. Ψήφιση πίστωσης για προμήθειες λαμπτήρων
13. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων(προμήθεια πλυντηρίου)
14. Ψήφιση πιστώσεων για προμήθεια πινακίδων στα Δημοτικά Καταστήματα
15. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
16. Ψήφιση πίστωσης ακυρωμένου εντάλματος δικηγόρου Λουκά Ανέστη
17. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση ανελκυστήρα Δημάρχου Διστόμου.
18. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έργων προϋπολογισμού 2011      
19. Ψήφιση πίστωσης για ανακατασκευή του ισογείου Δημοτικού καταστήματος Αράχωβας.                                                                                
                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                              Διστόμου-ΑράχωβαςΑντίκυρας                                                                                                                                                             
                                                    ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ