Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Πρόσκληση για συνεδρίαση 13 Ιουλίου στον Δήμο Δ.Α.Α

Δίστομο   12  Ιουλίου  2011                                                                      
 Αρ. πρωτ. :   5506
             
   Π Ρ Ο Σ
 1) Τον Δήμαρχο Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας κ. Ιωάννη Πατσαντάρα
 2) Τους Δημοτικούς Συμβούλους
 3) Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων
  4) Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας           

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010, σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Αράχωβας (αίθουσα παλαιού δημοτικού σχολείου) στην Αράχωβα, την 13η Ιουλίου 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της έκτακτης ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ : «Έγκριση μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του πρώην Δήμου Αράχωβας».
2ο ΘΕΜΑ : «Έγκριση πληρωμής ορκωτών λογιστών της ΣΟΛ Α.Ε. για την εκκαθάριση της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ και τροποποίηση προϋπολογισμού».
 
Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Σαμουήλ