Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Δ.Α.Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                                       
Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28,Τ.Κ. 32005                                                   
Τηλ. 2267022320 & 2267022633, FAX : 22670-22063       
E-MAIL: info@daa.gov.gr  
            Diavulefsi.daa@gmail.com
                                                                               Δίστομο,  11 Ιουλίου 2011
                                                                                     Αριθμ. Πρωτ. : 5494
                                                                                    Προς :
                                                 Mέλη   Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης    
                                                                       

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης
ΣΧΕΤ.: άρθρο 76 του Νόμου 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011 και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στο Δίστομο, θα συγκληθεί η τρίτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με τα παρακάτω θέματα:
1.      Απολογισμός χειμερινής περιόδου – προτάσεις για την καλοκαιρινή και  επόμενη χειμερινή περίοδο.
2.      Υποβολή προτάσεων για συζήτηση της «Τοπικής Εφορείας Προσκόπων Παραλίας», κ. Παναγιώτη Σπανού.

3.      Προτάσεις για δημιουργία υπο-ομάδων της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
4.      Μνημόνιο ενεργειών Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας.
5.      Διάφορα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος. 
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση.
                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
   ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
   ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ