Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER σε Αράχωβα, Δίστομο και Αντίκυρα

Οικονομική ανάσα στους κατοίκους 32 χωριών της Βοιωτίας φέρνει το τοπικό πρόγραμμα leader, που επιδοτεί με ποσοστό έως 40% την ίδρυση μικρών βιοτεχνικών μονάδων, οικοτεχνιών, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, όπως και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων.    
Η προθεσμία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων είναι η 31η Οκτωβρίου 2014. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της «Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή ΑΕ», στη διεύθυνση: Ερκυνας 9, ΤΚ 32100, Λιβαδειά. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε έξι δήμους και θα καλύψει τα δημοτικά διαμερίσματα:
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η ενίσχυση της παραγωγής ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η ενίσχυση της παραγωγής ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων
Στον Δήμο Διστόμου-Αράχωβας, Αντίκυρας: Τα χωριά Αράχωβα, Δίστομο και Αντίκυρα.
Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής που εφαρμόζεται το πρόγραμμα leader υπάρχουν οι εξής προτεραιότητες, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία επιχειρήσεων και συγκεκριμένα δίνεται έμφαση στη:
• Δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για εναλλακτική επιχειρηματική δραστηριότητα, κυρίως στον τουρισμό της υπαίθρου, με γεωγραφική έμφαση στα πεδινά.
• Ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα του τουρισμού της υπαίθρου στην ίδια περιοχή.
• Υποστήριξη της ελκυστικότητας της περιοχής μέσα από τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων.
• Ενίσχυση της παραγωγής ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων μέσα από την αύξηση της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας και τη βελτίωση της εμπορίας τους, σε όλη την περιοχή του προγράμματος.
• Αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που παρέχει η ύπαρξη δυναμικών πόλων στην περιοχή του προγράμματος, σε όλη την περιοχή παρέμβασης.
• Αναβάθμιση της επιχειρηματικής δράσης μέσα από την προώθηση της διατομεακής και επιχειρηματικής συνεργασίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, σε όλη την περιοχή παρέμβασης.
Ειδικότερα το leader έχει στόχο να: Αναδείξει την Πολιτιστική και Αγροτική Κληρονομιά της περιοχής, να δημιουργήσει συνθήκες ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπου απασχόλησης και κατοικίας, να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα στην περιοχή, να συμβάλει στην ανάπτυξη τουριστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως και στην αύξηση της τοπικά παραγόμενης προστιθέμενης αξίας. Τα ποσοστά επιδότησης για δράσεις που αφορούν την αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων είναι 40% και για την ίδρυση μικρών βιοτεχνικών μονάδων, οικοτεχνιών, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, διατροφής, όπως και μικρής δυναμικότητας τουριστικών μονάδων, το ποσοστό επιδότησης διαμορφώνεται στο 35%.
ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ 
Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή ΑΕ. Διεύθυνση: Ερκυνας 9, ΤΚ 32100, Λιβαδειά, Τηλ.: 22610 80661 και 80662, email: elikona1@otenet.gr, www.elikonas.gr