Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Τρισάγιο στο εικονοστάσι που βρίσκεται στο Περοκέ στα Άσπρα Σπίτια