Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής απο τον Δήμο Δ.Α.Α.


Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Δίστομο, θα συγκληθεί η έκτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με τα παρακάτω θέματα:
  1. Προέγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος.
  2. Πρόταση σημειακής τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αντίκυρας και να αποχαρακτηριστεί το υπάρχον ακίνητο ως δημόσιος χώρος κατόπιν αιτήσεως του Στέργιου Περδίκη του Αριστείδη.
  3. Πρόταση τροποποίησης οδού που αφορά το πλάτος της από τα 12μ στα 8μ. στην Δημοτική Ενότητα Διστόμου, κατόπιν αιτήσεως δημοτών.
  4. Κανονισμός Λειτουργίας Νεκροταφείου Δημοτικής Ενότητας Αντίκυρας.
  5. Επιστολή Οικολογικής Κίνησης Αντίκυρας «Η ΑΡΤΕΜΙΣ». 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
        ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ