Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

Υποβολή προτεινόμενων θεμάτων προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δ.Α.Α


 Προς:
1.      Δήμαρχο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας
2.      Αντιδημάρχους
3.      Δημοτικούς Συμβούλους


ΘΕΜΑ: «Υποβολή προτεινόμενων θεμάτων προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο».

            Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακαλούνται οι κύριοι Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12:00, τα προτεινόμενα προς συζήτηση θέματα και τις αντίστοιχες εισηγήσεις.
           

                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                              ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ