Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Δημόσια συνεδρίαση στο Δίστομο 18/11/ 2011


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010, σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 18η Νοεμβρίου 2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

Θέμα 1ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης – ψήφισμα για το πρόσθετο τέλος της ΔΕΗ στα νοικοκυριά (έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών). (Δήμαρχος)


Θέμα 2ο : Συζήτηση και λήψης απόφασης – ψήφισμα για μετεγκατάσταση του ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου στο κτίριο του Δημαρχείου. (Δήμαρχος)

Θέμα 3ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης – ψήφισμα για τη «Σύμβαση» με αντικείμενο τη «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ». (Δήμαρχος)

Θέμα 4ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης – ψήφισμα για το καθορισμό  των αντικειμενικών αξιών κτισμάτων εκτός σχεδίου των δημοτικών Ενοτήτων Αράχωβας και Αντίκυρας. (Ενσωμάτωση σε προηγούμενη σχετική απόφαση του Δ.Σ. για τον υπολογισμό του ΤΑΠ). (Δήμαρχος)

Θέμα 5ο : Τροποποίηση Διοικητικών Συμβουλίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης. (Δήμαρχος)

Θέμα 6ο : Κατανομή 2ης Εντολής Πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011. (Δήμαρχος)

Θέμα 7ο : Έγκριση τροποποιήσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
(Οικ. Επιτροπή)
·        Αποδοχή  και κατανομή ποσού 24.429,30 € από «Τέλη διαφήμισης» .
·        Αποδοχή και κατανομή ποσού 878,68 € από «ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους» . 
·        Αποδοχή και κατανομή ποσού 25.927,73 € από «Επιχορήγηση ΥΠΕΣΑΗΔ για λειτουργία ΚΕΠ .   
·        Αποδοχή και κατανομή ποσού 16.794,77 € από «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Υπουργείο    Εσωτερικών)». 
·        Αποδοχή και κατανομή ποσού 13.243,11 € από «Φόρο Ζύθου» . 
·        Αποδοχή και κατανομή ποσού 12.191,68 € από «ΣΑΤΑ για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων.
·        Αποδοχή και κατανομή ποσού 922,91 € από «Πρόστιμα για μη εφαρμογή ΚΟΚ»
·         Μεταφορά και κατανομή ποσού 33.500,00 € από «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών» .  
·         Μεταφορά και κατανομή ποσού 12.851,35 € από  «Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Αράχωβας βάσει διετούς προγράμματος δράσης»   
·        Τροποποίηση εσόδων .

      Θέμα 8ο :    Βελτίωση στροφών στον Εθνικό Δρόμο Λιβαδειάς – Αράχωβας στα σημεία Ζεμενό και Εμπόριο ξυλείας Φιλίππου. (Τεχνική Υπηρεσία)

Θέμα 9ο:     Άρση αντιρρήσεων για την χωροθέτηση του Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «ΚΑΨΑΛΑ» στο Δίστομο. (Τεχνική Υπηρεσία)

Θέμα 10ο:   Τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου προσέλευσης – αποχώρησης υπαλλήλων σε όλα τα  Δημοτικά Καταστήματα, ΚΕΠ και Επιχειρήσεις του Δήμου. ( Καλογερόπουλος Ι.)

Θέμα 11ο :  Ενημέρωση για την «Μείωση των μισθωμάτων των ακινήτων που στεγάζουν Υπηρεσίες των ΟΤΑ κατά ποσοστό 20% και απαγόρευση οποιαδήποτε αναπροσαρμογή τους μέχρι 30-6-2013». (Δήμαρχος)

Θέμα 12ο:   Ενημέρωση για την επιβολή ΤΑΠ (ΤΑΠ Αλουμινίου της Ελλάδας). (Δήμαρχος)

Θέμα 13ο:   Ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την Καθαριότητα του Δήμου(αριθμός   υπαλλήλων, καθήκοντα, κόστος), τα οποία έχουν υποβληθεί από την επικεφαλή της μείζονος αντιπολίτευσης κα Γρανιτσιώτη.    
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.Ευστάθιος Γιαννέλος