Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Ο Δήμαρχος Δ.Α.Α. στη σημερινή συνάντηση εργασίας των δημάρχων για την διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Στη σημερινή συνάντηση εργασίας που διοργανώθηκε για την διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρειά μας βρέθηκε και ο Δήμαρχος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας Ιωάννης Πατσαντάρας. Η περιφέρεια έχει την ευθύνη του σχεδιασμού της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά η κύρια ευθύνη της διαχείρισής του, ανήκει στους Δήμους.             
Σκοπός της συνάντησης ήταν να αξιοποιηθεί η σύγχρονη τεχνογνωσία που εξελίσσεται με πολύ ταχείς ρυθμούς, εφαρμόζοντας τις σήμερα αποδεκτές τεχνολογίες, βάζοντας όμως κριτήριο την πιο χρηστή αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων και φυσικά την βιωσιμότητα των έργων, υπό το πρίσμα της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής αποδοχής. Προτεραιότητα για την Περιφέρεια μας είναι το άμεσο κλείσιμο των ενεργών  ΧΑΔΑ και η αποκατάστασή τους, που σημαίνει ότι θα πρέπει να συμφωνηθεί και δρομολογηθεί  ταχύτατα λύση και για τους  απαιτούμενους  αποδέκτες.