Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Tα 12 θέματα προς συζήτηση στην δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Διστόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Δίστομο 13/04/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 2181  
                     
                        Π Ρ Ο Σ
1) Τον Δήμαρχο Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας
κ. Ιωάννη Πατσαντάρα
2) Τους Δημοτικούς Συμβούλους
3) Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων
4) Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας
   
  
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 20/4/2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.30 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

Θέμα 1o: Κατάργηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία "ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ" με έδρα το Δ.Δ. ΣΤΕΙΡΙΟΥ.


Θέμα 2o: Κατάργηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία " ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ" με έδρα Δίστομο.

Θέμα 3o: Κατάργηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία "ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ ΣΦΑΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ" .

Θέμα 4o: Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (αρ. 13 παρ. 3 του Ν. 3013/2002.

Θέμα 5o: Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΠΟΔΑΛ για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου στον ΧΥΤΑ της 1ης διαχειριστικής ενότητας Ν. Βοιωτίας.

Θέμα 6o: Έγκριση του 1ου Α.Π. του έργου "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ"

Θέμα 7o: Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2011.

Θέμα 8o: Ψήφιση Κανονισμού Διαβούλευσης.

Θέμα 9o: Ενημέρωση για αγωγές κατά του Δήμου.

Θέμα 10o: Ενημέρωση από τον Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Στειρίου για την επίσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων.

Θέμα 11o: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για το "ΕΠΤΑΠΟΛΙΣ".

Θέμα 12o: ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                          Ευστάθιος Γιαννέλος