Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Δεύτερη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28, 32005 Δίστομο
  Τηλ. 2267022320 & 2267022633
FAX : 22670-22063


 Δίστομο, 7 Απριλίου 2011
                                                                                       Αριθμ. Πρωτ. : 1933


                        Προς : 
                                            Τα μέλη της  Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης    
Κοιν. 
Γραφείου Δημάρχου              


ΘΕΜΑ: Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης
ΣΧΕΤ.: άρθρο 76 του Νόμου 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Την Τετάρτη 13 Απριλίου  2011 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στο Δίστομο, θα συγκληθεί η δεύτερη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
  1. Σκοπός της συνεδρίασης είναι η εξέταση των παρακάτω θεμάτων :
  • Γνωμοδότηση για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος  έτους 2011
  • Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου σύνταξης του προϋπολογισμού του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας οικονομικού έτους 2011.
  • Υποβολή προτάσεων  για την ψήφιση του κανονισμού Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
  1. Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ