Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Δελτίο Τύπου απο τον πρόεδρο Δ.Σ του Δήμου Δ.Α.Α

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Mε μεγάλη μου έκπληξη έλαβα σήμερα διαβιβαστικό έγγραφο της
περιφέρειας με το όποιο πληροφορήθηκα ότι 3 σύμβουλοι της
αντιπολίτευσης κ Φουντά, Δημάκας, Γαμβρίλης κατέθεσαν ένσταση
ακυρότητας του έκτακτου συμβουλίου που έγινε στην Αράχοβα παρ ότι στην
σχετική ψηφοφορία που έγινε πριν το συμβούλιο υπήρξε ομόφωνη
απόφαση(πλην των 3 απόντων προαναφερομένων). Στο τελευταίο δημοτικό
συμβούλιο παρουσία όλων των συμβούλων απευθύνθηκα στην αντιπολίτευση
και έχοντας την πληροφορία ότι κατετεθη ένσταση ,απηύθυνα την ερώτηση
αν υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει από δημοτικό σύμβουλο
εισπράττοντας την κατηγορηματική άρνηση της κ.Γραντζιώτη. Θεωρώ ότι
τέτοια γεγονότα δεν βοηθούν στην ομόνοια που πρέπει να έχουμε για να
παει ο νέος Δήμος μπροστά. Η έδρα του Δήμου δεν αμφισβητείται. Με
τέτοιες όμως ενέργειες το μόνο που επιτυγχάνεται είναι διχασμός.
Εκφράζω την βαθιά μου λύπη γι αυτό το γεγονός ελπίζοντας ότι τόσον η
κ. Γραντζιώτη όσο και οι υπόλοιποι σύμβουλοι δεν γνώριζαν το
γεγονός.
 
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ