Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

Ο Δήμος Δ.Α.Α. προσχώρησε στο «Σύμφωνο των Δημάρχων»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στις 22 Μαϊου 2013, μετά από εισήγηση του Δημάρχου κ. Πατσαντάρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, με απόφασή του, τον εξουσιοδότησε και υπέγραψε το έντυπο προσχώρησης του Δήμου μας στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» (Covenant of Mayors) που τον καθιστά πλέον, μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων της Ευρώπης.
Σε μια περίοδο οικονομικής κάμψης και περικοπών στους προϋπολογισμούς οι τοπικές αρχές χρειάζονται κάτι περισσότερο από την συνεισφορά της Ε.Ε. Πέρα από την οικονομική ενίσχυση της κοινότητας απαιτείται μεγάλη δημιουργικότητα για να δρομολογηθούν καινοτόμα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ή συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την στήριξη επενδύσεων στην βιώσιμη ενέργεια.

Το Σύμφωνο των Δημάρχων, είναι η βασική πρωτοβουλία της Ε.Ε. που ενώνει τοπικές και περιφερειακές αρχές σε μια κοινή δέσμευση για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών τους, μέσω της συμβολής στους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο των Δημάρχων αναλαμβάνουν πέραν από την ευρύτερη αναβάθμιση-προστασία του περιβάλλοντος, να μειώσουν και τις εκπομπές CO2 στην περιοχή τους τουλάχιστον κατά 20% μέχρι το 2020. Εντός ενός έτους από την προσχώρησή τους στην πρωτοβουλία, οι Δήμοι θα υποβάλουν Σχέδιο Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια (SEAP) στο οποίο θα περιγράφουν με συγκεκριμένα μέτρα πως θα επιτύχουν τους στόχους του Συμφώνου των Δημάρχων.
Ο σχεδιασμός για την βιώσιμη ενέργεια έχει επίσης σημαντικά παράπλευρα οφέλη, όπως βελτιωμένη ποιότητα ζωής, καλύτερη παροχή δημοσίων υπηρεσιών, μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια, ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και δημιουργία θέσεων εργασίας.
Χάρη στο Σύμφωνο των Δημάρχων και τα συναφή χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμματα, οι τοπικές αρχές μετατρέπονται από απλούς εφαρμοστές των ευρωπαϊκών πολιτικών σε πραγματικούς προπομπούς που δεσμεύονται για την μετατροπή των στόχων της Ε.Ε. σε συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες θα αλλάξουν την ζωή των πολιτών.
Μέσω της συμμετοχής περιφερειών, επαρχιών και εθνικών δημόσιων αρχών, εκτός των άλλων, η κίνηση του Συμφώνου των Δημάρχων προάγει την ανάδυση ενός νέου σύγχρονου μοντέλου διακυβέρνησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Συμπερασματικά η υλοποίηση του «Συμφώνου των Δημάρχων» θα αποτελέσει το κλειδί για δημιουργία υποδομών πολυεπίπεδης ανάπτυξης -με οικονομικά οφέλη για τον Δήμο- και παράλληλη περιβαλλοντική αναβάθμιση.

Δείτε το ενημερωτικό έντυπο του Συμφώνου των Δημάρχων