Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

Έκτακτα Μέτρα:Σταματά από αύριο το Αλουμίνιον της Ελλάδος την μεταφορά προσωπικού

  1. Από αύριο σταματά η μαζική μεταφορά προσωπικού του εργοστασίου με τα μισθωμένα λεωφορεία. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να φροντίσουν να χρησιμοποιούν δικό τους μέσο. Εντός του οχήματος ο αριθμός επιβαινόντων θα πρέπει να μην ξεπερνά τα 2 άτομα. Για το σκοπό αυτό θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος στην Πύλη. Η Διεύθυνση επεξεργάζεται τρόπο αποζημίωσης μέρους των καυσίμων. 
  2. Κλείσιμο βεστιαρίων/αποδυτηρίων. Συστήνεται οι εργαζόμενοι να φέρουν μαζί τους και δεύτερη φόρμα εργασίας για την περίπτωση που τους χρειαστεί. Κατ εξαίρεση για ομάδες εργαζόμενων που λόγω της φύσης εργασίας τους λερώνονται υπερβολικά θα υπάρξει σχετική μέριμνα για παροχή φόρμας μίας χρήσης.
  3. Η αλλαγή βάρδιας θα γίνεται τηλεφωνικά χωρίς συναθροίσεις στις αίθουσες ελέγχου.
  4. Aναστολή συναντήσεων, επιτροπών, ημερίδων, εκπαιδεύσεων.
  5. Κλείσιμο καντίνας, περιπτέρων.
  6. Ενίσχυση της εργασίας από το σπίτι σε όσες θέσεις ήταν εφικτό.
  7. Το πλεονάζον προσωπικό βάρδιας θα μένει σπίτι ενώ όπου αυτό είναι εφικτό γίνεται διαχωρισμός σε δύο ομάδες όπου η μία παραμένει στο σπίτι.