Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017

Ανακοίνωση του εργοστασίου"Αλουμίνιον της Ελλάδος"προς τους κατοίκους των Άσπρων Σπιτιών