Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016

Η περιφορά της εικόνας της Αγ.Παρασκευής στην Αράχωβα

Την Δευτέρα το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η περιφορά της εικόνας της Αγίας Παρασκευής στην Αράχωβα συνοδευόμενη από πλήθος κόσμου. Η εκκλησία χτίστηκε το 1971 σε χώρο, που υποδείχτηκε από την Αγία μετά από αλλεπάλληλες εμφανίσεις της στους περίοικους. Κατά την προφορική παράδοση, υπήρχε εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στον ίδιο χώρο, που καταπλακώθηκε από βράχο στο σεισμό του 1870. 

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016

DISCO party στα Άσπρα Σπίτια


Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. 25-07 στο Δήμο Δ.Α.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 25η Ιουλίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:30 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ορισμός εκπροσώπων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28€ από ΚΑΠ (Ζ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 3ο: Αναμορφώσεις πρ/σμου οικ. έτους 2016. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 4ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}