Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. 6/4 στο Δήμο Δ.Α.Α.

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 6η Απριλίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Εκλογή Επιτροπής για το θέμα του ARACHOVA CENTER. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.}
Θέμα 2ο: Υπόδειξη μελών για τη συγκρότηση Λιμενικής Επιτροπής Αντίκυρας. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ}
Θέμα 3ο: Χρήση κοινοχρήστων χώρων στη πλατεία ΛΑΚΚΑ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ}

Θέμα 4ο: Ορισμός μελών για την ανασυγκρότηση της επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ}
Θέμα 5ο: Έγκριση και καθορισμός τρόπου διενέργειας της προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4μ3"   {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 6ο: Σημειακή τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Αράχωβας λόγω απόφασης διοικητικού δικαστηρίου για την άρση απαλλοτρίωσης οικοπέδου ιδιοκτησίας Ι. Στάμου και Α. Ανδρέου στο Ο.Τ. ΚΧ 1 α – ΚΧ1 & ΚΧ8. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 7ο: Διόρθωση της 237/2013 ΑΔΣ περί "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με άρση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 12Α σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Ιωάννου και Δημητρίου Βασιληά στη Δ.Ε. Αράχωβας". {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 8ο: Ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 9ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2015 για τη ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 10ο: Καθορισμός τελών καθαριότητας της εποχιακής επιχείρησης VILLA FILOXENIA. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 11ο: Λήψη απόφασης για παραχώρηση αιθουσών Γυμνασίου-Αντίκυρας στο σωματείο "ΑΛΛΟΤΡΟΠΙΑ ΛΑΪΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ". {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ κ.κ. ΛΑΓΟΣ & ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ}
Θέμα 12ο: Αδέσποτα ζώα. {Εισηγητής: ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ}
Θέμα 13ο: Επιχορήγηση συλλόγων. {Εισηγητής: ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ}
Θέμα 14ο: Αναβάθμιση τοπικών συμβουλίων {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.}


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Γιαννέλος Ευστάθιο