Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ. στο Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 26η Απριλίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 8:00 μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα:   Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΦΕΚ 41/20.04.2015 τεύχος Α’). {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ.}


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Γιαννέλος Ευστάθιος