Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Δ.Α.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 8η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 7:30 μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα: Ψήφιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας 2012-2014’. (Β’ Φάση). {Εισηγητής: Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                     Σύρου Ελένη

Η πρόεδρος του Δ.Σ. κα Ελένη Σύρου θα βρίσκεται τη Τετάρτη 6-2-2013 και από ώρα 11.00΄ έως 12.30΄ στο δημοτικό κατάστημα της Δ.Ε. Διστόμου για ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων στο ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.