Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Προσκληση για Δ.Σ. Δημοτικών Σταθμών στο Δήμο Δ.Α.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 Προς τα μέλη του Δ.Σ. των <<Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Διστόμου-Αράχωβας Αντίκυρας>>.
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. στο Δημοτικό κατάστημα στο Δίστομο στις 5-2-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:
  1. Έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
  2. Απολογισμός οικ. Έτους 2012
  3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ειδών και προμηθειών έτους 2013
  4. Συγκρότηση επιτροπής για την γνωμοδότηση, την διεξαγωγή διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων για το έτος 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ