Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για Δ.Σ. της 20/2/2013 στο Δήμο Δ.Α.Α.

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 20η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 7:30 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Έγκριση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΑΑ οικ. έτους 2013. {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 2ο: Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}

Θέμα 3ο: Σύσταση Επιτροπής Καταμέτρησης Ζώων του αρ. 4 του Ν.Δ. 318/69. {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 4ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΖΕΜΕΝΟΥ Δ.ΑΡΑΧΩΒΑΣ". {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 5ο: Κατανομή ΣΑΤΑ 2012. {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 6ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 758,81 € από πρόστιμα ΚΟΚ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 7ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 5.252,11 € από φόρο ζύθου. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 8ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 7.353,05 € από τέλη διαφήμισης. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 9ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 89.770,34 € από τακτική κατανομή Ιανουαρίου 2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 10ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 19.480,43 € (1/12 ε΄δόσης σύμφωνα με το αρ. 27 του Ν. 3756/09). {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 11ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 8.300,53 € από κατανομή ΤΑΠ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύρου Ελένη
Η πρόεδρος του Δ.Σ. κα Ελένη Σύρου θα βρίσκεται τη Δευτέρα 18-2-2013 και από ώρα 11.30΄ έως 13.00΄ στο δημοτικό κατάστημα της Δ.Ε. Διστόμου για ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων στα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.