Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

Τεχνική επίσκεψη της ΕΕΤΟΠ στο Αλουμίνιο Ελλάδος

Τεχνική επίσκεψη στο Εργοστάσιο της Βιομηχανίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε  θα κάνει η  Επιστημονική Επιτροπή Τοξικότητας, Οικοτοξικότητας και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ την Παρασκευή  16  Νοεμβρίου 2012. Η επίσκεψη θα περιλαμβάνει γενική ενημέρωση και συζήτηση καθώς και επίσκεψη στα διάφορα τμήματα του εργοστασιακού συγκροτήματος. Θα ακολουθήσει μετάβαση στα Άσπρα Σπίτια για φαγητό.