Παρασκευή 19 Μαΐου 2017

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. 22/5 στο Δήμο Δ.Α.Α.

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 22η Μαΐου 2017 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ανακήρυξη του Μανώλη Γλέζου ως επίτιμου δημότη της μαρτυρικής πόλης του Διστόμου του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 2ο: Συμμετοχή του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ Ελικώνας - Παρνασσός με το ποσό των 29.000,00€  {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ}
Θέμα 3ο: Καθορισμός τελών καθαριότητας της εποχιακής επιχείρησης ΑΙΓΛΗ ιδιοκτησίας Ευάγγελου Κούτρα  {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 4ο: Καθορισμός τελών καθαριότητας της εποχιακής επιχείρησης ΠΑΝ ΚΩΡΥΚΕΙΟΣ ιδιοκτησίας Λουκά Μπάρλου  {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 5ο: Αναμορφώσεις πρ/σμου οικ. έτους 2017 και σχετική τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 6ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης πρ/σμου Α τριμήνου 2017 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Προ
Θέμα 7ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 37.000,00 € του ΥΠΕΣ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017 και κατανομή {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 8ο:  Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28 € του ΥΠΕΣ από Ε ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2017 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 9ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 27.420,00€  του ΥΠΕΣ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017 (Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ) και κατανομή στις σχολικές επιτροπές. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 10ο: Μερική τροποποίηση της αριθμ. 224/2016 απόφασης Δ.Σ. περί "Μερική τροποποίηση της αρ. 84/2016 απόφασης Δ. Σ. περί έγκρισης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Λιμενικού Ταμείου  για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΡΩΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ}
Θέμα 11ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΣΤΕΙΡΙΟΥ» και σχετική ενημέρωση επί του  έργου. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 12ο: Έγκριση ή μη της αριθμ. 8/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΤΠΔΑΑ περί "Αναμορφώσεις πρ/σμου οικ. έτους 2017" {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΔΕΤΠΔΑΑ ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}
Θέμα 13ο: Έγκριση ή μη της αριθμ. 9/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΤΠΔΑΑ περί "Έγκριση εισηγητικής έκθεσης της ΚΔΕΤΠΔΑΑ" {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΔΕΤΠΔΑΑ ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}
Θέμα 14ο: Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΕ/ΔΕ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 15ο:  Ενημέρωση για την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Επαρχίας Λιβαδειάς {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 16ο: Καθορισμός ανταλλάγματος για απ΄ευθείας παραχώρηση χρήσης αιγιαλού σε τρίτους και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2017 {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚ. ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ}
Θέμα 17ο: Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα του Δήμου που αφορούν στο ΧΚΠ, Λαογραφικό Μουσείο Αράχοβας, Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού, Πολιτική Προστασία {Εισηγητής: ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Θ. ΜΠΕΛΛΟΣ}
Θέμα 18ο: Ενημέρωση για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου  {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Γιαννέλος Ευστάθιος