Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012

Αρχίζουν να αποδίδουν οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης στη μονάδα του Αλουμινίου της Ελλάδος

H σημαντική αύξηση των εσόδων από την ενέργεια και τα πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια από την προσπάθεια αναδιάρθρωσης στη μονάδα του Αλουμινίου της Ελλάδος κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012 επιτρέπουν στη διοίκηση του ομίλου Μυτιληναίου να προσβλέπει σε ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο άμεσο μέλλον.
Σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση του εννεαμήνου τα έσοδα του ομίλου άντεξαν στην παρατεταμένη κρίση, αλλά τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν από αυτή και τις υψηλές αποσβέσεις λόγω των επενδύσεων στην ενέργεια.
Κατά το εξεταζόμενο διάστημα είχαν σχεδόν ισόποση συνεισφορά στα έσοδα του ομίλου Μυτιληναίου οι δραστηριότητες της ΜΕΤΚΑ, του Αλουμινίου και της ενέργειας.  
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1,09 εκατ. ευρώ έναντι 1,13 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2011. Τα λειτουργικά κέρδη ebitda υποχώρησαν στα 119,7 εκατ. ευρώ από 164,6 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν στα 11,6 εκατ. ευρώ από 46,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Οι επιδόσεις της ΜΕΤΚΑ επανήλθαν σε πιο διατηρήσιμα επίπεδα σε σύγκριση με την επίδοση του προηγούμενου έτους που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ. Ο κύκλος υποχώρησε στα 409,2 εκατ. έναντι 719,6 εκατ. το 2011. Η μείωση αυτή αντικατοπτρίζει κυρίως την αδυναμία της εγχώριας αγοράς, αλλά και τις καθυστερήσεις των δύο έργων στη Συρία, η εκτέλεση των οποίων έχει μερικώς ανασταλεί από τον παρελθόντα Ιούλιο λόγω της κλιμάκωσης των αναταραχών στη χώρα. Τα ebitda υποχώρησαν στα 69,4 εκατ. ευρώ από 112,8 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη κατήλθαν στα 50,9 εκατ. ευρώ από 79,7 εκατ. ευρώ το περυσινό εννεάμηνο. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της εταιρείας ανέρχεται σε 1,6 δισ. ευρώ.
Η ΜΕΤΚΑ, σύμφωνα με το αμερικανικό κλαδικό περιοδικό Engineering News-Record, συγκαταλέγεται μέσα στις 10 κορυφαίες  κατασκευαστικές εταιρείες ενεργειακών έργων παγκοσμίως.
Ο τομέας μεταλλουργίας & μεταλλείων του ομίλου κατέγραψε κύκλο εργασιών 376 εκατ. ευρώ από 395 εκατ. ευρώ το 2011 και ζημιογόνα αποτελέσματα. Παρά την εξαγωγική της δραστηριότητα, η μονάδα του Αλουμινίου της Ελλάδος έχει πληγεί από το εγχώριο περιβάλλον με τους αλλεπάλληλους φόρους στην παραγωγική διαδικασία, τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης κτλ. Στο συγκεκριμένο περιβάλλον αποτελεί θετική εξέλιξη η βελτίωση της επίδοσης του τομέα κατά το γ' τρίμηνο σε σχέση με το α' εξάμηνο του έτους, που σχετίζεται με την αναδιάρθρωση που συντελείται εδώ και ένα χρόνο, καθώς και με την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με πολύ ανταγωνιστικούς όρους.
Ο τομέας ενέργειας ενίσχυσε σημαντικά τα μεγέθη του ομίλου στο εννεάμηνο του 2012. Ο κύκλος εργασιών του τομέα ανήλθε σε 340 εκατ. ευρώ από 98 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, συνεισφέροντας έτσι το 31% του συνολικού κύκλου εργασιών του ομίλου. Ο υψηλός συντελεστής απόδοσης των θερμικών και ανανεώσιμων μονάδων έδωσε τη δυνατότητα στον όμιλο να διασφαλίσει πλέον διψήφιο μερίδιο αγοράς (10,8%) στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας.