Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Διήμερο Workshop για στελέχη του Αλουμίνιον της Ελλάδας

Το πρόγραμμα με υπότιτλο «Μεγιστοποιώντας την Δημιουργική αλλά και την Λογική μας Σκέψη για την Επίλυση των Επιχειρησιακών Ζητημάτων» πραγματοποιήθηκε στα Άσπρα Σπίτια. Ως θέμα είχε τα στελέχη να διερευνήσουν εναλλακτικούς τρόπους συμπεριφοράς στην εταιρική επικοινωνία.
Ολοκληρώθηκε το Διήμερο Στρατηγικό Workshop «Δίνοντας Αξία στα Στελέχη μας» που πραγματοποιήθηκε για 75 στελέχη της εταιρίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ υπό την καθοδήγηση της Humanis HR Consultants. Το πρόγραμμα με υπότιτλο «Μεγιστοποιώντας την Δημιουργική αλλά και την Λογική μας Σκέψη για την Επίλυση των Επιχειρησιακών Ζητημάτων» πραγματοποιήθηκε στα Άσπρα Σπίτια και είχε ως αντικείμενο τα στελέχη να διερευνήσουν εναλλακτικούς τρόπους συμπεριφοράς στην εταιρική επικοινωνία για την επίλυση επιχειρησιακών θεμάτων.
Στόχος ήταν μέσα από βιωματικές ομαδικές, αλλά και ατομικές δραστηριότητες, να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες και τα συναισθήματά τους σε συνάρτηση με τη λογική, ώστε να εντάξουν την δημιουργική σκέψη στον τρόπο που καταγράφουν και κυρίως επιλύουν τα ζητήματα που τους απασχολούν στις εταιρικές σχέσεις, βελτιώνοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον τους, αναφέρει η ανακοίνωση.