Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. στο Δήμο Δ.Α.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67, 69 του Ν. 3582/2010 και την 26/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ στην Αράχωβα, την 23η Μαρτίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
Θέμα 1ο: Ενημέρωση για το Parking - Συνεδριακό Κέντρο Αράχωβας «ARACHOVA CENTER». {Εισηγητής: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ}

Θέμα 2ο: Χρήση κοινοχρήστων χώρων πλατείας ΛΑΚΚΑ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ Ν. ΒΡΟΥΛΙΑΣ}


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Γιαννέλος Ευστάθιος