Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

Αναβολή Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Δ.Α.Α.

Το προγραμματισθέν Δημοτικό Συμβούλιο για την 15η Ιουλίου 2013 αναβάλλεται λόγω απόφασης της Κ.Ε.Δ.Ε. για 3ήμερη παύση λειτουργίας των Δήμων (15-17 Ιουλίου 2013).


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύρου Ελένη