Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. 15/7 στο Δήμο Δ.Α.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 15η Ιουλίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρας και ώρα 8:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Ψήφισμα για την κατάργηση βασικών αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την υπαγωγή σε καθεστώς διαθεσιμότητας των υπαλλήλων της. {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 2ο: Διόρθωση πίνακα στοχοθεσίας. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 3ο: Επιχορήγηση ΝΠΔΔ με την επωνυμία "ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ" {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 4ο: Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύρου Ελένη