Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ στο Δήμο Δ.Α.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 22η Μαΐου 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 7:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Συμμετοχή του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία "ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ". {Εισηγητής: ΙΩ. ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ}
Θέμα 2ο: Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2007-2013 της Ε.Ε. στη δράση 4:"ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΝΗΜΗ". {Εισηγητής: ΙΩ. ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ}
Θέμα 3ο: Εκμίσθωση παραλιών του Δήμου. {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 4ο: Διαχείριση βοσκοτόπων τοπικής κοινότητας Στειρίου, καθορισμός τρόπου χρήσης αυτών κ.λ.π. για την κτηνοτροφική περίοδο 2012-2013. {Εισηγητής: Γ. ΧΗΝΑΣ}
Θέμα 5ο: Λύση σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ(ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) Κ.ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 6ο: Επικαιροποίηση της 6/2012 μελέτης της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Λεβαδέων με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 7ο: Αποδοχή χρηματοδότησης με σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 37.400,00 € από ΥΠΕΣ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και κατανομή. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 8ο: Αποδοχή χρηματοδότησης με σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 19.509,69€ για την απόδοση ποσού του αρ. 27 του Ν. 3756/2009. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 9ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 για τη δημιουργία Ν.Κ. "ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ". {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 10ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 για "ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΙΣΤΟΜΟΥ". {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 11ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με το ποσό των 14.500,00€ για αντικατάσταση PLC και χρήση ασύρματου δικτύου WIFI. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 12ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 24.600,00 € για την ανακύκλωση στερεών αποβλήτων του Δήμου. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 13ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου με ποσό 8.646,96 € για την πληρωμή οφειλής έτους 2010 στα ΕΛΤΑ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 14ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 23.510,00 € από ΣΑΤΑ 2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 15ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 102.603,94 € από ΥΠΕΣ για τακτική κατανομή μηνός Απριλίου 2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 16ο: Επιστροφή αχρεωστήτος καταβληθέντος ποσού στην Ιω. Καβαλαγιού. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 17ο: Διάθεση πιστώσεων για πραγματοποίηση συνεδρίων, δεξιώσεων και άλλων εκδηλώσεων του Δήμου. {Εισηγητής: Π.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 18ο: Παράταση μισθώματος ΚΕΠ Δ.Ε. Αντίκυρας. {Εισηγητής: Μ. ΤΑΜΠΙΤΣΙΚΑΣ}


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Σύρου Ελένη