Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

Aπο 1 Ιουνίου οι αιτήσεις για τις εγγραφές/επανεγγραφές των νηπίων στο Δήμο Δ.Α.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι αιτήσεις για τις εγγραφές και τις επανεγγραφές των νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας γίνονται δεκτές από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουνίου στους αντίστοιχους παιδικούς σταθμούς.
            
            Απαραίτητα δικαιολογητικά: 
          - Αίτηση εγγραφής,
          - Ληξιαρχική πράξη γέννησης,
          - Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
          - Πιστοποιητικό Υγείας,
          - Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος,
          - Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι,
          - Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα,
          - Για τους αλλοδαπούς κάρτα παραμονής.
            Πληροφορίες: 
          - Α' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Διστόμου, τηλ.: 2267022275.
          - Β' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Παραλίας Διστόμου, τηλ.: 2267041312.
          - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αράχωβας, τηλ.: 2267031281.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ