Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την ενοικίαση επιχείρησης & κτιρίου του Γυμναστηρίου Αράχωβας

Μετά την μετακόμιση των οργάνων γυμναστικής από το παλιό γυμναστήριο στο δημοτικό κτίριο της Παλιομηχανής η «Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α.» προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή δημοπρασία για την ενοικίαση επιχείρησης και κτιρίου Γυμναστηρίου Δημοτικής Ενότητας Αράχωβας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα αξιολογηθούν με βάση τους όρους που περιγράφονται στο Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης, το οποίο διατίθεται από τα γραφεία της «Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α.» καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Δ.Α.Α. και στο οποίο αναφέρονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Η δημοπρασία θα λάβει χώρα ενώπιον επιτροπής στα γραφεία της «Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α.» στο κτίριο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου στην Αράχωβα την 18η Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 εως 14:00.