Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Δημόσια Διαβούλευση στο Δημοτικό Κατάστημα Διστόμου

Δημόσια Διαβούλευση περί του
Α1 Σταδίου της Μελέτης “Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Ειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Χωροταξικό Σχέδιο Στερεάς Ελλάδας”
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε την 17.04.2013 ημέρα Τετάρτη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου οπού θα γίνει ενημέρωση για το παραπάνω θέμα και θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση έτσι ώστε να διαβιβαστούν οι απόψεις του Δήμου μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας και κατόπιν στο ΥΠΕΚΑ.
Το ηλεκτρονικό αρχείο του τεύχους του Σταδίου Α1 της παραπάνω μελέτης βρίσκεται στο διαδίκτυο στην διεύθυνση http://www.sendspace.com/file/ij8qz6. File name Α1 STADIO sterea.zip
Επίσης μπορείτε να καταθέσετε τις απόψεις σας είτε με αλληλογραφία είτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Δήμου ΔΑΑ στην διεύθυνση info@daa.gov.gr

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ