Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Δελτίο Τύπου για το Λαογραφικό Μουσείο Αράχωβας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
Την Κυριακή 14 Απριλίου και ώρα 11:00 πμ., στο Λαογραφικό Μουσείο, θα γίνει συνάντηση συνεργασίας της Δημοτικής Αρχής, του Τοπικού Συμβουλίου και της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης, με τους φορείς οι οποίοι προετοίμασαν καθώς και όσους ενδιαφέρονται για την Ίδρυση και Λειτουργία του Μουσείου.
Στην συνάντηση θα παρίσταται η Ομάδα του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, το οποίο, με επικεφαλής την Διευθύντριά του κ. Αικ. Πολυμέρου – Καμηλάκη, στηρίζει από την αρχή την προσπάθεια και λειτουργεί ως Επιστημονικός Σύμβουλος.
Μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η «Συνέχεια των προβλεπόμενων από τον Νόμο διαδικασιών Ίδρυσης και Λειτουργίας του Μουσείου και των Εργαστηρίων Παραδοσιακών Τεχνών - Ορισμός Χρονοδιαγράμματος Ενεργειών – Ανάλυση του διαθέσιμου Ποσού».