Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. 5/4 στο Δήμο Δ.Α.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Προς τα μέλη του Δ.Σ. των «Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας»:
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. στο Δημοτικό κατάστημα στο Δίστομο στις 5-4-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων: 
  1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της απογραφής έναρξης 27-6-2011 και Ισολογισμού χρήσης 31-12-2011.
  2. Ψήφιση πιστώσεων.
  3. Tροποποίηση της απόφασης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                              ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ