Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΡΑΧΩΒΑΣ»
Την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, παρουσία του Δημάρχου και των Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων της Αράχωβας, και προχώρησε στην ίδρυση του Δημοτικού Λαογραφικού Μουσείου – Εργαστηρίων Παραδοσιακών Τεχνών Αράχωβας, με την υπ’αριθμ. 12/22-03-13 ιστορική Πράξη του, ξεκινώντας την προσπάθεια εκπλήρωσης ενός μακροχρόνιου ονείρου όλων των Αραχωβιτών.
Το Λαογραφικό Μουσείο έχει ως στόχο να αποτελέσει τον πυρήνα για την ανάδειξη του παραδοσιακού πολιτισμού της τοπικής μας κοινότητας ως σημαντικού παράγοντα, τόσο ιστορικά όσο και συγχρονικά, στη ζωή της Αράχωβας και των ανθρώπων της. Ταυτόχρονα εκτιμάται ότι, η δημιουργία και οργάνωση του Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας θα αναδείξει τον ρόλο του παραδοσιακού / λαϊκού πολιτισμού στις σύγχρονες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές περιστάσεις. Σε αυτές τις συνθήκες μετάβασης, αναδεικνύεται η ανάγκη για την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των αξιών και των προτεραιοτήτων του τόπου, ο καθορισμός δηλαδή των παραμέτρων της τοπικής ταυτότητας. Με άξονα το Μουσείο (και τις συμπληρωματικές δραστηριότητες των εργαστηρίων παραδοσιακών τεχνών) εκτιμάται ότι η υφαντική και άλλες τέχνες και τεχνικές, παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες όπως η κτηνοτροφία, αντί για επιβιώματα του παρελθόντος και απλά μουσειακά εκθέματα, μπορούν να συνδεθούν άμεσα και οργανικά με τους ανθρώπους της Αράχωβας, αναδεικνύοντας το Μουσείο σε ζωντανό κύτταρο της τοπικής μας κοινωνίας.
Η προσπάθεια που ξεκινά σήμερα είναι μακρά και επίπονη, αλλά έχοντας την στήριξη και αμέριστη συμπαράσταση του ‘Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών’, και κυρίως όλων των συμπατριωτών και συμπατριωτισσών μας - οι οποίοι έχουν ήδη προσφέρει τα ‘μέγιστα’ και συνεχίζουν ακάματα και με την ίδια όρεξη, έχουμε την βεβαιότητα ότι το όνειρο όλων μας θα γίνει πραγματικότητα.
Στα πλαίσια της διάθεσης για συμμετοχή όλων των Αραχωβιτών στην προσπάθεια της λειτουργίας του Δημοτικού Λαογραφικού Μουσείου – Εργαστηρίων Παραδοσιακών Τεχνών Αράχωβας, θα γίνει ενημέρωση για το θέμα, την 25η Μαρτίου, αμέσως μετά την Παρέλαση, στο Λαογραφικό Μουσείο.