Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Επισκευάστηκε αναμεταδότης στην Αράχωβα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ


Σύμφωνα με το πρόγραμμα Διαύγεια δυο υπάλληλοι  της ΕΡΤ ΑΕ μετακινήθηκαν σε 3 μέρη εκ των οποίων το ένα είναι και η Αράχωβα. Σκοπός της επίσκεψής τους στις 10/1/2012 ήταν η επισκευή του αναμεταδότη.