Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Δημόσια συνεδρίαση στις 27/2/2012 στο δημοτικό κατάστημα Διστόμου


Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010, σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 27η Ιανουαρίου 2012 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

Μόνο Θέμα:Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ–ΑΡΑΧΩΒΑΣ–ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ  οικ. έτους 2012.


 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
Ευστάθιος Γιαννέλος