Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αράχωβας προκηρύσσει διαγωνισμό για διάνοιξη παραλλαγής αγροτικού δρόμου

O Αγροτικός Συνεταιρισμός Αράχωβας <<Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ>> προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την διάνοιξη παραλλαγής αγροτικού δρόμου στο υπό κατασκευή νέο ελαιοτριβείο του Συνεταιρισμού στη θέση <<Τουρσίνος>> της ΔΕ Αράχωβας.
Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές, είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο του τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση των γραφείων του Συνεταιρισμού μέχρι 30 Ιουνίου 2016(ημερομηνία ταχυδρομικού φακέλου)