Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αράχωβας προκηρύσσει διαγωνισμό για πώληση κτηρίου

O Αγροτικός Συνεταιρισμός Αράχωβας<<Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ>>προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την πώληση του ισογείου γωνιακού κτηρίου, που βρίσκεται επί των οδών Δελφών και Ησαΐα στην Αράχωβα, επιφανείας 153 τ.μ. ιδιοκτησίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού.
Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν κλειστές προσφορές, είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο του τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση των γραφείων του Συνεταιρισμού μέχρι 30 Ιουνίου 2016(ημερομηνία ταχυδρομικού φακέλου)