Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. 27/6 στο Δήμο Δ.Α.Α.

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 27η Ιουνίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ στην ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για αποδοχή προσφοράς εκατό βιβλίων "Αθέριστος Ιούνης-Δίστομο 1944" από την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}

Θέμα 3ο: Λήψη αποφάσεων για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 4ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ   για την κατασκευή του έργου :   «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ»  {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 5ο: 'Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού  Πίνακα Εργασιών για την εκτέλεση του έργου   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ  ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ» {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 6ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ   για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ Ο.Τ. 123 & Ο.Τ. 126 ΚΑΙ ΣΤΟ.Τ. 73α»  {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 7ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28€ από ΚΑΠ (ΣΤ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 8ο: Καθορισμός τελών καθαριότητας της εποχιακής επιχείρησης ΑΙΓΛΗ ιδιοκτησίας Ευάγγελου Κούτρα {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 9ο: Έγκριση της αριθμ. 16/2016 απόφασης τοπικού συμβουλίου Διστόμου περί "Ψήφισμα για το θάνατο του πρώην δημοτικού υπαλλήλου Ιωάννη Σεχρεμέλη" {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΣΤΡΙΤΗ}
Θέμα 10ο:   Επιβολή Τέλους Παρεπιδημούντων σε επιχειρήσεις που λειτουργούν σε περιοχές εκτός  συστήματος αντικειμενικών αξιών. {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}.
Θέμα 11ο:   Ερωτήσεις Δημοτικού Συμβούλου :  Π. Καπλάνη