Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Πρόσκληση απο τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αράχωβας

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
                <<Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ>>

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κατόπιν της υπ' αριθμ. 3/21-03-2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αράχωβας <<Η Ανάληψις>> καλούνται τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την 10 Απριλίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. ημέρα Κυριακή και σε περίπτωση μη απαρτίας των μελών την 17 Απριλίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. ημέρα Κυριακή στον χώρο του Λαογραφικού Μουσείου για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  1. Απολογισμός-Πεπραγμένα ελαιοκομική περίοδο 2015-2016
  2. Ισολογισμός-Απολογισμός οικονομικού έτους 2015
  3. Εξεύρεση οικονομικών πόρων για νέο ελαιοτριβείο
  4. Ύπαρξει ενδιαφέροντος για αγορά γραφείων Συνεταιρισμού(γωνιακού κτηρίου)
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ 
                                                                                                                  ΑΡΑΧΩΒΑΣ<<Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ>>
                                                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                      ΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ