Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

Αράχωβα–Αδελφοποίηση σχολείων που στεγάζονται σε ιστορικά κτίρια

Σάββατο 13 Ιουνίου 1:00- 14:00 στο Δημοτικό Σχολείο Αράχωβας
Παρουσίαση του προγράμματος  Αρχιτεκτονική για Παιδιά & Αδελφοποίηση σχολείων που στεγάζονται σε ιστορικά κτίρια «Λαλούν Σύμβολο»