Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

Αιτήσεις για εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                  Οι αιτήσεις για τις εγγραφές και τις επανεγγραφές των νηπίων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Δήμου Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας γίνονται δεκτές από 2 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουνίου 2015  στους αντίστοιχους παιδικούς σταθμούς.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
  1. Αίτηση εγγραφής
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Πιστοποιητικό υγείας
  5. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι
  6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος      
  7. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
  8. Άδεια παραμονής για αλλοδαπούς
Πληροφορίες 
1. Α΄ δημοτικός παιδικός σταθμός Διστόμου: 22670 22275      
2. Β΄ δημοτικός παιδικός σταθμός Παραλίας Διστόμου: 22670 41312
3. Δημοτικός παιδικός σταθμός Αράχωβας: 22670 31281


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ