Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Αναβολή & μεταφορά συνεδρίασης δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Δ.Α.Α.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 3 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, η προγραμματισμένη συνεδρίαση που θα πραγματοποιούταν την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014, μεταφέρεται για την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 7:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων «στα ίδια θέματα» της ημερήσιας διάταξης που περιελάμβανε η αριθ: 8229/17-09-2014 προηγούμενη πρόσκλησή μας. http://ntefi.blogspot.gr/2014/09/229.html
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γιαννέλος Ευστάθιος