Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
 Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι το κέντρο Δια βίου Μάθησης του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας αρχίζει ξανά τη συλλογή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα ενηλίκων.  
Ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας και η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, μέσω του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, προσφέρουν δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ενήλικοι κάτοικοι του Δήμου. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο. 
Η γενική εκπαίδευση ενηλίκων στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικής συνοχής και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, ενώ μέσα απ' την καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων συμβάλλει και στη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης των πολιτών. Τα προγράμματα εθνικής εμβέλειας που προσφέρονται δωρεάν σε αυτή τη φάση απ' το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου εντάσσονται στις θεματικές: 1) Οικονομία- Επιχειρηματικότητα 2) Ποιότητα ζωής- Περιβάλλον 3) Νέες Τεχνολογίες 4) Γλώσσα και Επικοινωνία 5) Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις 6) Πολιτισμός και Τέχνη 7) Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, συνοδευόμενη από τη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Νέες αιτήσεις για τα προγράμματα μπορούν να κατατεθούν στα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου και στο e-mail : info@daa.gov.gr. 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Διστόμου, τηλ. 22670-31630
Στο mail: kdvm901@gmail.com 
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης: Λαμπρούλα Κρεμμύδα. Τηλ. 698-00-25-128