Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

Δικαστική δικαίωση της ΔΕΗ εναντίον της Αλουμίνιον

Ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή στη Δημόσια Επιχείρηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης από την Αλουμίνιον, 17,4 εκατ. ευρώ (πλέον τόκων)
Τη δικαίωση της ΔΕΗ έναντι της Αλουμίνιον Α.Ε. σημαίνει η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που απορρίπτει τις αιτήσεις αναστολής και ανακοπής της θυγατρικής του ομίλου Μυτιληναίου κατά της διαταγής πληρωμής, που είχε εκδώσει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Η διαταγή αφορούσε στην επιστροφή στη ΔΕΗ παράνομης κρατικής ενίσχυσης από την Αλουμίνιον, ύψους 17,4 εκατομμυρίων ευρώ (πλέον τόκων), σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ, «παρά την ύπαρξη ρητής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ είχε ως τώρα αρνηθεί την καταβολή του σχετικού ποσού, αναγκάζοντας τη ΔΕΗ να προβεί στις αναγκαίες νομικές ενέργειες.
Εν όψει δε της μη είσπραξής του ως άνω ποσού μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Υπενθυμίζεται ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Απόφασή της το 2011, έκρινε ότι αποτελεί παράνομη κρατική ενίσχυση η τιμολόγηση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ για το διάστημα 1-1-2007 έως και 6-3-2008 και ζήτησε την επιστροφή €17,4 εκατ. (πλέον τόκων) για το υπόψη διάστημα. Η συγκεκριμένη τιμολόγηση είχε επιβληθεί στη ΔΕΗ με παλαιότερη δικαστική απόφαση μετά από αίτημα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και συνιστούσε συνέχιση της τιμολόγησης με βάση το ειδικό καθεστώς της σύμβασης του 1960 με την PECHINEY, παρά το ότι η σύμβαση αυτή είχε λήξει το 2006.
Σημειωτέον, επίσης, ότι η ειδική τιμολόγηση με βάση τη σύμβαση της PECHINEY για το υπόψη διάστημα που κρίθηκε ως παράνομη κρατική ενίσχυση οδήγησε σε συνολική μεσοσταθμική χρέωση που ανήλθε σε 44,23 €/MWh».