Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. 12/2 στο Δήμο Δ.Α.Α

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 12η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 6:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 βάσει της ΚΥΑ 30842/2013 {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 2ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 4.971,66€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 191/2013 για την προμήθεια οικοδομικών υλικών» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 3ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 131,30€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 102/2013   για τη συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΕ Αντίκυρας» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}

Θέμα 4ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 139,61€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 101/2013 για τη συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 5ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 399,74€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 97/2013 για τη συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΕ Αντίκυρας» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 6ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 197,00€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 98/2013, για τη συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 7ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 146,37€ για τη δημιουργία Ν.Κ.« ακύρωση του Χ.Ε Β 99/2013 για τη συντήρηση και επισκευή δημοτικού φωτισμού Αντίκυρας» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 8ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 50,00€ για τη δημιουργία Ν.Κ.« ακύρωση του Χ.Ε Β 103/2013 «για τη συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών», {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 9ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 799,50€ για τη δημιουργία Ν.Κ.« ακύρωση του Χ.Ε Β 105/2013 «για την συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας » {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 10ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 40,00€ για τη δημιουργία Ν.Κ.« ακύρωση του Χ.Ε Β 106/2013 για την επισκευή παιδικών χαρών» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 11ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 25,50€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 107/2013 συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 12ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 4.920,00€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 732/2013 για την επισκευή και συντήρηση του δημοτικού καταστήματος Διστόμου» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 13ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 2.540,05€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 715/2013 για την επισκευή και συντήρηση του δικτύου άρδευσης Αράχωβας» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 14ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 2.460,00€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 714/2013 για την επισκευή και συντήρηση του δικτύου άρδευσης στην Δ.Ε Αράχωβας» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 15ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 4.848,66€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 734/2013 για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 16ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 4.428,00€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 733/2013 για την επισκευή και συντήρηση του δημοτικού οδικού δικτύου στις Δ.Ε Αράχωβας και Διστόμου» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 17ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 4.920,00€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 728/2013 για την επισκευή του δημοτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε Αράχωβας» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 18ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 2.970,45€ για τη δημιουργία Ν.Κ.« ακύρωση του Χ.Ε Β 687/2013 για την προμήθεια ελαστικών αεροθαλάμων» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 19ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 3.419,40€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 689/2013 για την προμήθεια ελαστικών αεροθαλάμων» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 20ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 787,20€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 688/2013 για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 21ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 4.981,50€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 711/2013   «για την επισκευή και συντήρηση του χλοοτάπητα στο δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Αράχωβας» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 22ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 543,17€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 740/2013 για την προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους του δήμου» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 23ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 160,37€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 742/2013 για την προμήθεια καυσίμων κίνησης των μηχανημάτων του Δήμου για το χρονικό διάστημα 1/12/2013 έως και 31/12/2013» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 24ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 1.614,99€ για τη δημιουργία Ν.Κ. « ακύρωση του Χ.Ε Β 743/2013 για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης του υπ’ αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΥ6164 αυτοκινήτου του Δήμου" {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 25ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 998,82€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 776/2013 για την προμήθεια ασφαλτομίγματος για τις αποκαταστάσεις οδών και πλατειών στην Δ.Ε. Αντίκυρας» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 26ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 1.992,60€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 775/2013 για την προμήθεια ασφαλτομίγματος για τις αποκαταστάσεις οδών και πλατειών στην Δ.Ε. Διστόμου» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 27ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 40,00€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 762/2013 για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής οδών, πλατειών κλπ.» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 28ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 380,00€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 761/2013 για τη συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 29ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 380,07€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 758/2013 για τη συντήρηση και επισκευή οδών, πλατειών κλπ» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 30ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 220,00€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 760/213 για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής οδών, πλατειών κλπ» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 31ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 418,50€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 757/2013 για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων κοινής χρήσης {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 32ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 246,00€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 759/2013 για τη συντήρηση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης ΔΕ Αντίκυρας» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 33ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 200,00€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 752/2013 για τη συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΕ Αντίκυρας» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 34ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 30,00€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 753/2013 για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής οδών, πλατειών κλπ» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 35ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 85,00€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 754/2013 για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής οδών, πλατειών κλπ» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 36ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 145,00€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 755/2013 για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής οδών, πλατειών κλπ» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 37ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 450,00€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 767/2013 για τη συντήρηση και επισκευή δικτύου παιδικών χαρών» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 38ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 280,00€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 765/2013 για τη συντήρηση και επισκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΕ Διστόμου» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 39ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 370,00€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 766/2013 για τη συντήρηση και επισκευή δικτύου άρδευσης ΔΕ Διστόμου» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 40ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 566,42€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 769/2013 για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής οδών, πλατειών κλπ» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 41ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 325,95€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 770/2013 για τη συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης » {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 42ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 350,00€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 764/2013 για τη συντήρηση και επισκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΕ Διστόμου» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 43ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 1.499,37€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 746/2013 για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 44ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 999,99€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 745/2013 για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 45ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 2.201,38€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 741/2013 για την προμήθεια καυσίμων κίνησης των μηχανημάτων το Δήμου για το χρονικό διάστημα από 16/12/2013 έως και 31/12/2013» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 46ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 257,84€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 739/2013 για την προμήθεια καυσίμων κίνησης των μηχανημάτων το Δήμου για το χρονικό διάστημα από 1/12/2013 έως και 31/12/2013» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 47ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 4.288,92€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 738/2013 για την προμήθεια καυσίμων κίνησης των μηχανημάτων το Δήμου για το χρονικό διάστημα από 1/12/2013 έως και 31/12/2013» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 48ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 3.521,32€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 737/2013 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των δημοτικών καταστημάτων Διστόμου και Αντίκυρας» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 49ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 593,45€ για τη δημιουργία Ν.Κ. «ακύρωση του Χ.Ε Β 736/2013 για την προμήθεια καυσίμων κίνησης των μηχανημάτων το Δήμου για το χρονικό διάστημα από 1/12/2013 έως και 31/12/2013» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 50ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 73.800,00€ με αντίστοιχη τροποποίηση του τεχνικού πρ/τος για το έργο «Έργα βελτίωσης γηπέδου ποδοσφαίρου ΔΕ Αντίκυρας» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 51ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 3.562,82€ για τη δημιουργία Ν.Κ.«Επιστροφή Χρηματικού Ποσού, που αφορά την πραγματοποίηση της εισαγωγικής εκπαίδευσης υπαλλήλων από ΕΚΔΔΑ» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 52ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 180.900,00€ για οικονομική τακτοποίηση του έργου "’Κατασκευή Ταχυδιυλιστηρίου στην υδρευτική δεξαμενή ΚΑΣΤΡΙ Δήμου Διστόμου" {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 53ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 22.600,00€ για τη δημιουργία Ν.Κ.«Αποκομιδή Απορριμμάτων έτους 2014» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 54ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 23.347,00 για τη δημιουργία Ν.Κ. «Οφειλή στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ έτους 2013»     {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 55ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 143,79 για τη δημιουργία Ν.Κ.«Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ έτους 2013»   {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 56ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 880,38 για τη δημιουργία Ν.Κ. «Ταχυδρομικά Τέλη έτους 2013» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 57ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 1.363,59 για τη δημιουργία Ν.Κ. «Είσπραξη ταχυπληρωμής   ΕΛΤΑ» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 58ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 5.904,00 για τη δημιουργία Ν.Κ. «Εξόφληση οφειλής για χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού έτους 2013» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 59ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 6.150,00 για τη δημιουργία Ν.Κ. «Εξόφληση Οφειλής για τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη για την αποκατάσταση του συστήματος διαχείρισης ύδρευσης στην ΔΕ Αράχωβας και τη Μελέτη ύδρευσης στην ΔΕ Διστόμου» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 60ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 1.186,21 για τη δημιουργία Ν.Κ. «Εξόφληση Οφειλής στην Εφημερίδα ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ για την εξόφληση τιμολ. έτους 2013» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 61ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 463,65 για τη δημιουργία Ν.Κ. «Εξόφληση Οφειλής για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή υποβρύχιας αντλίας στο δίκτυο Αποχέτευσης ΔΕ Αντίκυρας» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 62ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 500,00 για τη δημιουργία Ν.Κ. «Εξόφληση Οφειλής για την καταβολή Χρηματικού Ποσού στην ΔΟΥ Λιβαδειάς (Φόροι Κληρονομιάς) έτους 2013, (Αναφορά 1η δόση οφειλής)" {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 63ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 177,12 για τη δημιουργία Ν.Κ. «Εξόφληση Οφειλής στην Εφημερίδα ‘’ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ’’ για την Δημοσίευση Διακήρυξης έτους 2013» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 64ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 162,36 για τη δημιουργία Ν.Κ. «Εξόφληση Οφειλής στην Εφημερίδα ‘’Διάβημα’’ για Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης έτους 2013» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 65ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 9.129,61 για τη δημιουργία Ν.Κ.«Εξόφληση οφειλής για την προμήθεια υλικών επισκευής δικτύου ύδρευσης έτους 2009» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 66ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 6.600,00 για τη δημιουργία Ν.Κ.«Εξόφληση οφειλής για την προμήθεια υλικών επισκευής αντλιοστασίων έτους 2009" {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 67ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 5.494,28 για τη δημιουργία Ν.Κ.«Εξόφληση οφειλής για την προμήθεια υλικών επισκευής δικτύου αποχέτευσης έτους 2009» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 68ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 2.275,00 για τη δημιουργία Ν.Κ.«Εξόφληση οφειλής για την προμήθεια υλικών αντλιοστασίου έτους 2010» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 69ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 3.884,92 για τη δημιουργία Ν.Κ. «Εξόφληση οφειλής για την προμήθεια υλικών επισκευής δικτύου ύδρευσης έτους 2010» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 70ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 12.460,64 για τη δημιουργία Ν.Κ. «Εξόφληση οφειλής για προμήθεια υλικών συντήρησης υπονόμων έτους 2010» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 71ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 16.000,00 για τη δημιουργία Ν.Κ.«Εξόφληση οφειλής για την προμήθεια καυσίμων» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 72ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 7.650,00 για τη δημιουργία Ν.Κ. «Εξόφληση οφειλής για την προμήθεια καυσίμων» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 73ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 7.318,50 για τη δημιουργία Ν.Κ. «Εξόφληση οφειλής για την προμήθεια καυσίμων» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 74ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 289,97 για τη δημιουργία Ν.Κ.«Εξόφληση οφειλής για την προμήθεια καυσίμων» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 75ο: Παράταση μισθώματος ΚΕΠ Δ.Ε. Αντίκυρας. {Εισηγητής: Μ.ΤΑΜΠΙΤΣΙΚΑΣ}
Θέμα 76ο: Διαγραφές τελών ύδρευσης Δ.Ε. Αντίκυρας. {Εισηγητής: Μ. ΤΑΜΠΙΤΣΙΚΑΣ}
Θέμα 77ο: Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 78ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014. {Εισηγητής: Ν. ΜΠΟΥΡΑΣ}
Θέμα 79ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 38,97€ από απόδοση ποσού ΣΑΤΑ (13η εντολή 2013) {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 80ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.249,05€ από πρόστιμα ΚΟΚ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 81ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 82ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 25.700,00€ για εισφορές υπέρ ΙΚΑ των απασχολούμενων με 5μηνη σύμβαση. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 83ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 15.000,00€ για "Προμήθεια Σταθμών Ραδιοκάλυψης δικτύου ραδιοεπικοινωνίας επίγειας ψηφιακής ευρύ-εκπομπής" {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 84ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 9.600,00€ για προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης Σταθμών Ραδιοκάλυψης επίγειας ψηφιακής ευρύ-εκπομπής {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 85ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 5.000,00€ «Δαπάνη αδειοδότησης Ψηφιακού Τηλεοπτικού Σταθμού Διστόμου» {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Σύρου Ελένη