Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. 27/2 στο Δήμο Δ.Α.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 27η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Εκλογή και τοποθέτηση υδρονομέων άρδευσης ελαιώνα Δ.Ε. Αράχωβας για την αρδευτική περίοδο 2014. {Εισηγητής: Ε. ΙΓΓΛΕΖΟΥ}
Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 14.360,00€ από ΣΑΤΑ 2014 (1η εντολή). {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 3ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 94.274,85€ από Β κατανομή 2014. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 4ο: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΣΤΡΙ ΔΙΣΤΟΜΟΥ". {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Σύρου Ελένη